Kasko Sigortası

Siz ve aracınız Halk Sigorta Güvencesiyle teminat altında!

Kasko Teminatları Nelerdir?

Ana Teminatlar
• Sigortalı aracın; Çarpması, çarpışması, devrilmesi, düşmesi, yanması, çalınması, kötü niyetle zarar görme veya buna teşebbüs edilmesi nedeniyle uğradığı zararları poliçede belirten koşullara bağlı olarak temin eder.

• Ferdi Kaza Sigortası Teminatı Kapsamı; Sigortalının, sigorta müddeti içinde maruz kalacağı kazaları poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder.

• İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Teminatı Kapsamı; Sigortalı aracın kullanılmasından doğan işletene karşı ileri sürülebilecek taleplerin Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısmını poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder.

• Hukuksal Koruma Sigortası Teminatı; Sigortacı sigortalının taraf olduğu ve motorlu araca bağlı olarak ve sürücü için bu sözleşmeyle saptanan konular kapsamındaki sözleşmeler ya da mevzuattan doğan hak ve yükümlülükleriyle ilgisi olan hukuksal uyuşmazlıkların, sulh yahut ilgili yargılama usulleri çerçevesinde giderilmesinde hukuksal çıkarlarının korunması için yapılması gereken gider ve diğer edimleri üstlenir.
İsteğe Bağlı Eklenebilen Teminatlar
•Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar,

•Grev, Iokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,

•A.5 maddesinin 9 uncu bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,

•Deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar,

•Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar,

•Araçta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar,

•Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar,

•Aracın sigorta kapsamına giren tam veya kısmi bir zarara uğraması nedeni ile tam hasar halinde tazminatın ödenmesine, kısmi hasar halinde hasarın giderilmesine kadar olan sürede poliçede bu korumaya ilişkin belirtilen limitle sınırlı olmak üzere kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar.
Ek Bilgiler
• Karayolunda kullanılan motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi,

• Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracınızı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracınızın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,

• Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler,

• Aracınızın yanması

• Aracınızın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi, neticelerinde uğrayacağı maddi zararları karşılar.

KASKO Sigortası’nın Avantajları Nelerdir?